VMWare Zimba web client log in
Ysgol Glan-y-Mor

Ysgol Bryngwyn School

Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School

Bryngwyn's Reading Buddies

The Bryngwyn Buddies receiving their certificates for demonstrating outstanding leadership qualities when representing Bryngwyn  as ambassadors in activities at school and in the community. The Buddies support primary pupils on transition days, help with admin such as name badges and support the school's new initiatives such as literacy,bilingualism, sport and many more....

‘Bydis’ Bryngwyn yn derbyn eu tystysgrifau am arddangos nodweddion arweinyddiaeth ragorol wrth gynrychioli’r ysgol mewn gweithgareddau yn yr ysgol ac yn y gymuned.

Bydd y disgyblion yn cefnogi disgyblion cynradd ar ddiwrnodau pontio, helpu gyda gweinyddiaeth e.e. bathodynnau enwau, a chefnogi mentrau newydd yr ysgol yn y gymuned fel llythrennedd, dwyieithrwydd a llawer mwy.